dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo mien phi,tai lieu Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo mien phi,bai giang Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 9:51:14 PM
Filesize: 2.95 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quý thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
TRò CHƠI KHởI ĐộNG
Cách chơi:
Các em nhận được một mảnh giấy trong đó có ghi một câu lệnh hoặc ý nghĩa của một câu lệnh. Các em hãy tìm bạn nào có câu lệnh phù hợp với ý nghĩa câu lệnh để kết thành một cặp.
Chúng ta tìm ra 3 cặp đôi ghép đúng câu lệnh và ý nghĩa nhanh nhất.
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Lệnh
Công việc Rùa làm
Rùa về vị trí xuất phát . Xóa toàn bộ sân chơi
Home
Rùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)
CS
Xoá toàn bộ sân chơi(Rùa về vị trí xuất phát)
FD 100
Rùa đi về phía trước 100 bước.
RT 90
Rùa quay phải 90 độ.
Sân chơi của Rùa
Rùa
Ngăn chứa lệnh đã viết
Ngăn gõ lệnh
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
Chú ý:
Home
hOmE
HOME
hoME
HOme
- Phần chữ trong câu lệnh không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
- Giữa phần chữ và phần số phải có dấu cách.
Ví dụ: FD 100 RT 90
- Có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một dấu cách.
Ví dụ: CS FD 100 RT 90
violet
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
? Bài tập
B2. Tìm những lỗi và chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng.
Fd 100.
Fd 100
Fd 100, RT 60
Fd,100
FD 100RT 50
CS FD 100 RT 60...
CS, FD 100, RT 60.
Fd 100 RT 60
Fd 100
FD 100 RT 50
CS FD 100 RT 60
CS FD 100 RT 60
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
2. Các lệnh mới
HoạT ĐộNG NHóM- THờI GIAN 5 PHúT
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
2. Các lệnh mới
violet
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
1. Các lệnh đã biết
2. Các lệnh mới
T1. Sử dụng thêm lệnh LT 90 để quay trái 90 độ, em hãy viết các lệnh để rùa vẽ được hình như hình vẽ sau.
Gợi ý:
FD FD FD
RT RT RT
FD FD FD
RT LT
100
100
50
50
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
100
90
90
100
90
50
90
50
90
50
50
TRò CHƠI THử SứC
Cách chơi:
Mỗi nhóm về một máy tương ứng, các nhóm cùng nhau thảo luận để điều khiển Rùa vẽ đúng hình.
AI NHANH HƠN
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
TRò CHƠI THử SứC
AI NHANH HƠN
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Kính chào quý thầy cô giáo
và các em học sinh!