dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN 5 10 - 11 mien phi,tai lieu ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN 5 10 - 11 mien phi,bai giang ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN 5 10 - 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/29/2011 3:38:34 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
ĐỀ KTCL HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Bài 1 (3 điểm) Tính nhanh.
a. 49,8 – 48,5 + 47,2 – 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7

b. 

c. 15 + 15 2 + 7 15 – 100

Bài 2 (3 điểm) Cho phân số . Cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được một phân số bằng . Tìm số đó.

Bài 3 (3 điểm)
Năm nay em Hà 2 tuổi. Lúc sinh em Hà, tuổi của bố Hà bằng một số có hai chữ số là hai chữ số tận cùng của năm sinh bố. Tính xem năm nay (1992) bố Hà bao nhiêu tuổi? Sau đó đổi chỗ hai chữ số của số chỉ tuổi bố Hà thì sẽ được số chỉ tuổi của ông Hà.
Hỏi ông Hà năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 4 (4 điểm) Hai anh em cùng xuất phát một lúc ở vạch đích và chạy ngược chiều nhau trên một vòng đua vòng quanh sân vân động. Anh chạy nhanh hơn và khi chạy được 900m thì gặp em lần thứ nhất. Họ tiếp tục chạy như vậy và gặp nhau lần thứ hai, lần thứ ba. Đúng lần gặp hau lần thứ ba thì họ dừng lại và thấy dừng đúng ở vạch xuất phát ban đầu. Tìm vận tốc của mỗi người, biết người em đã chạy tất cả mất 9 phút.

Bài 5 (5 điểm)
Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC = 10cm và chiều cao AH = 5cm. Gọi M là điểm giữa của cạnh BC, N là điểm giữa của cạnh AB và P là điểm giữa của cạnh AC. Nối M với N, N với P và P với M. Tìm diện tích tam giác MNP.

Trình bày và chữ viết toàn bài 2 điểm.

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 5


Bài 1 (3 điểm) HS làm đúng mỗi bài được 1 điểm.
a. 49,8 – 48,5 + 47,2 – 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7
= (49,8 – 48,5) + (47,2 – 45,9) + (44,6 – 43,3) + (42 – 40,7)
= 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3
= 1,3 4 = 5,2
b. = = = = 0,1
c. 15 + 15 2 + 7 15 – 100
= 15 1 + 15 2 + 15 7 – 100
= 15 (1 + 2 + 7) – 100
= 15 10 – 100 = 150 – 100 = 50
Bài 2 (3 điểm)
Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đã cho là: 7 – 3 = 4 (đơn vị) (0,5 điểm)
Khi ta cộng vào cả tử số và mẫu số với cùng một số thì hiệu của mẫu số và tử số vẫn không thay đổi. (0,5 điểm)
Đối với phân số mới ta có sơ đồ sau:
aTử số:
Mẫu số: (0,25 điểm)
Số phần bằng nhau của mẫu số nhiều hơn tử số là: 9 – 7 = 2 (phần) (0,25 điểm)
Tử số của phân số là: 4 : 2 7 =14 (0,5 điểm)
Số cộng thêm vào là: 14 – 3 = 11 (0,5 điểm)
Đáp số: 11 (0,5 điểm)
Bài 3 (3 điểm)
- Em Hà sinh năm: 1992 – 2 = 1990 (0,5 điểm)
- Nếu đặt năm sinh của bố Hà là thì đến năm 1990, tuổi của bố Hà là:
1990 – (0,5 điểm)
Theo bài ra ta có: 1990 – = 
hay 1990 – ( 1900 + ) = 
90 – = (1 điểm)
90 =  2
 = 90 : 2 = 45