dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ VA HD CHAM KTCKI MÔN ĐL L5 mien phi,tai lieu ĐỀ VA HD CHAM KTCKI MÔN ĐL L5 mien phi,bai giang ĐỀ VA HD CHAM KTCKI MÔN ĐL L5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/27/2010 4:00:59 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÁI 2 PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KY I
Năm học: 2010 - 2011
Môn: Địa lý - Lớp 5
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao phiếu)

Họ và tên:....................................................................Lớp 5....

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1 (1 điểm) Trên phần đất nước ta:
A.  diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.
B.  diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.
C.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng.

Câu 2 (1 điểm)Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

Câu 3 (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:
A. Chăn nuôi B. Trồng rừng
C. Trồng trọt D. Nuôi và đánh bắt cá tôm.

Câu 4 (1 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Đà Nẵng. B. Hải phòng.
C. Hà Nội D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5 (1 điểm) Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:
A. Đường ô tô. B. Đường sắt
C. Đường sông, đường biển. D. Đường hàng không.

Câu 6 (2 điểm) Hãy nối ngành công nghiệp ở cột A với nơi phân bố chủ yếu ở cột B sao cho đúng.

A. Ngành công nghiệp

B. Nơi phân bố chủ yếu

Công nghiệp khai thác
khoáng sản

trên các sông ở miền núi

Công nghiệp cơ khí, dệt may, thực phẩm

nơi dân cư đông đúc, nhiều nguyên liệu

Công nghiệp điện (thuỷ điện)


Nơi có mỏ khoáng sản

Công nghiệp điện (nhiệt điện)


gần nguồn nhiên liệu (than, dầu khí)


Câu 7 (1,5 điểm) Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8 (1,5 điểm) Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………