dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ VÀ HD CHẤM TOÁN 4 10 - 11 mien phi,tai lieu ĐỀ VÀ HD CHẤM TOÁN 4 10 - 11 mien phi,bai giang ĐỀ VÀ HD CHẤM TOÁN 4 10 - 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/29/2011 3:33:30 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
ĐỀ KTCL HSG NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)Bài 1 (3 điểm) Tính nhanh.
a. 498 – 485 + 472 – 459 + 446 – 433 + 420 – 407
b. 
Bài 2 (3 điểm)
Cho x + = và y – = , tìm x y
Tìm x, y sao cho x – y = 8 và tổng + là số chia hết cho 3
Bài 3 (4 điểm)
a.Tìm ba số lẻ khác nhau cách đều nhau, biết trung bình cộng của chúng là 7.
b.Tìm ba số lẻ khác nhau không cách đều nhau, biết trung bình cộng của chúng là 7.
Bài 4 (3 điểm)
Anh và em có tất cả 25000 đồng. Anh mua sách hết 7500 đồng, em mua báo hết 2500 đồng thì số tiền còn lại của em bằng số tiền còn lại của anh. Hỏi số tiền lúc đầu của mỗi người?
Bài 5 (5 điểm)
Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu mở thêm mỗi chiều 3m thì được một hình chữ nhậtcó diện tích lớn hơn diện tích vườn trường là 153m2. Tính diện tích vườn trường.

Trình bày và chữ viết toàn bài 2 điểm.

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 4


Bài 1 (3 điểm) Tính nhanh.
a. 498 – 485 + 472 – 459 + 446 – 433 + 420 – 407
Ta viết biểu thức lại như sau:
(498 – 485) + (472 – 459) + 446 – 433) + (420 – 407) (0,5 điểm)
= 13 + 13 + 13 + 13 (0,5 điểm)
= 13 4 = 52 (0,5 điểm)
b. = = = = 1 (1 điểm)
Bài 2 (3 điểm)
a.(1, 5 điểm) Cho x + = và y – = , tìm x y
x + = y – = 
x = – y = + 
x = (0,5 điểm) y = (0,5 điểm)
x y =  = (0,5 điểm)

b.Tìm x, y sao cho x – y = 8 và tổng + là số chia hết cho 3
Vì x, y là các số có một chữ số, x – y = 8 nên chỉ xảy ra hai trường hợp:
- Trường hợp 1: x = 8, y = 0. Khi đó + = 482 + 103 = 585
585 chia hết cho 3 (đúng) (0,5 điểm)
- Trường hợp 2: x = 9, y = 1. Khi đó + = 492 + 153 = 605 (0,5 điểm)
605 không chia hết cho 3 (loại)
Vậy số phải tìm là: x = 8, y = 0 (0,5 điểm)
Bài 3 (4 điểm)
a. Ba số lẻ khác nhau cách đều nhau thì chính số thứ hai bằng 7. (1 điểm)
Ta có 3 trường hợp sau: 1; 7; 13 3; 7; 11 5; 7; 9 (1 điểm)

b. Ba số lẻ khác nhau không cách đều nhau thì tổng của 3 số đó là:
7 3 = 21 (1 điểm)
Ta có 4 trường hợp sau: 1; 3; 17 1; 5; 15 1; 9; 11 3; 5; 13 (1 điểm)

Bài 4 (3 điểm) Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0,5 điểm
Vẽ sơ đồ được 0,5 điểm. Đáp số 0,5 điểm
Sau khi anh mua sách và em mua báo thì cả hai anh em còn lại số tiền là:
25000 – 7500 – 2500 = 15000 (đồng)
Ta có sơ đồ:
Số tiền còn lại của em:
15000 đồng
Số tiền còn lại của anh:
Số tiền còn lại của em là:
15000: (2 + 3) 2 =6000 (đồng)
Ban đầu em có số tiền là:
6000 + 2500 = 8500 (đồng)
Ban đầu anh có số tiền là:
25000 – 8500 = 16500 (đồng)
Đáp số: Anh: 16500 đồng, em: 8500 đồng.

Bài