dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KQ thi giải Toán 2011-2012 mien phi,tai lieu KQ thi giải Toán 2011-2012 mien phi,bai giang KQ thi giải Toán 2011-2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/15/2012 12:34:54 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LỚP 1

STT
ID
Họ và tên
Khối
Lớp
Điểm
Thời gian
Lần thi
Ngày thi

1
8963985
Đặng Thái Ngọc
1
1A
250
16`26
1
14/01/2012 08:31:27

2
8960443
Nguyễn Thị Khánh Giang
1
1A
240
8`42
1
14/01/2012 08:44:35

3
8965012
Trần Nhật Anh
1
1B
240
11`25
1
14/01/2012 08:27:44

4
8961947
Thiều Quang Lâm
1
1A
240
13`19
1
14/01/2012 07:48:50

5
8974207
Hoàng Văn Hải Nam
1
1A
240
17`22
1
14/01/2012 07:49:29

6
8960045
Lê Đức Cường
1
1A
230
10`22
1
14/01/2012 08:02:33

7
8964110
Đặng Bá Minh Tân
1
1A
160
13`1
1
14/01/2012 08:14:46

8
8965073
Hoàng Thị Như Ý
1
1B
150
6`46
1
14/01/2012 08:24:09

9
8964640
Trần Nguyễn Anh Quân
1
1A
140
8`45
1
14/01/2012 07:49:53

10
9753163
Hồ Thị Quỳnh Giang
1
1B
60
5`53
1
14/01/2012 08:23:51

11
9753047
Nguyễn Hữu Đế
1
1A
50
7`48
1
14/01/2012 08:19:09LỚP 2

STT
ID
Họ và tên
Khối
Lớp
Điểm
Thời gian
Lần thi
Ngày thi

1
7798353
Nguyễn Thanh Thiện
2
2A
300
15`22
1
14/01/2012 08:32:25

2
7798075
Trần Đông Huy
2
2A
300
28`33
2
14/01/2012 09:02:43

3
7798250
Bùi Lê Anh Thảo
2
2A
300
29`41
1
14/01/2012 08:50:11

4
7798490
Bùi Anh Tuấn
2
2A
200
18`22
1
14/01/2012 08:52:24

5
7797922
Bùi Nhật Huy
2
2
200
24`53
2
14/01/2012 08:52:54

6
7797775
Hoàng Văn Tiến Đạt
2
2A
200
25`46
1
14/01/2012 08:53:59LỚP 3

STT
ID
Họ và tên
Khối
Lớp
Điểm
Thời gian
Lần thi
Ngày thi

1
7114492
Le Ngoc Dat
3
3B
240
26`13
6
14/01/2012 10:25:05

2
8241183
Trần Minh Hoàng
3
3A
230
15`15
1
14/01/2012 10:19:47

3
6749725
Trần Ngọc Khánh Khánh
3
3a
230
45`7
1
14/01/2012 09:32:33

4
6840979
Nguyễn Gia Cường
3
3a
210
21`49
10
14/01/2012 10:36:07

5
7116377
Nguyễn Thanh Lam
3
3B
210
32`32
1
14/01/2012 09:03:44

6
8240927
Nguyễn Hoài Anh
3
3A
200
31`34
1
14/01/2012 09:09:34

7
8241044
Bùi Tuấn Anh
3
3A
200
41`21
1
14/01/2012 09:45:54

8
7116031
Duong Ba Huy
3
3B
130
33`7
1
14/01/2012 09:59:05

LỚP 4
(Một số học sinh chưa thi)

STT
ID
Họ và tên
Khối
Lớp
Điểm
Thời gian
Lần thi
Ngày thi

1
6816506
Trần Quang Huy
4
4
240
13`49
1
14/01/2012 11:07:06LỚP 5
(Một số học sinh chưa thi)


STT
ID
Họ và tên
Khối
Lớp
Điểm
Thời gian
Lần thi
Ngày thi

1
2951557
Hoàng Văn Tuấn
5
5A
300
17`30
1
14/01/2012 09:47:44

2
6066399