dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

1.  20 hiện tượng khoa học lý thú. Học sinh xem xong chắc chắn sẽ đam mê nghiên cứu khoa học

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/vat-ly-thuc-nghiem/2871-20-dieu-li-thu-trong-lop-hoc-khoa-hoc

2. Cái nhìn đơn giản nhưng đầy đủ về lịch sử Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=avDNuM_47kc