dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sao chep hinh- cuc hay mien phi,tai lieu Sao chep hinh- cuc hay mien phi,bai giang Sao chep hinh- cuc hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2012 11:19:34 AM
Filesize: 6.83 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI CŨ
Câu 1: Hãy chỉ ra công cụ nào dưới đây dùng để vẽ hình chữ nhật ?
Câu 2: Hãy nêu các kiểu vẽ hình chữ nhật ?
BÀI CŨ
Các em có nhận xét gì về những chú thỏ này?
Chúng ta có thể vẽ tất cả các chú thỏ này giống hệt nhau một cách nhanh chóng được không ?
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Bài 3: Sao chép hình
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
? BÀI TẬP
B1: Hãy chỉ ra các công cụ dùng để chọn
một phần hình vẽ:
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
B2: Đánh dấu (x) vào thao tác đúng để chọn
một phần hình vẽ:
Nháy chuột trên vùng cần chọn
Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn
? BÀI TẬP
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
B3: Đánh dấu (x) vào những câu đúng trong
các câu sau:
B2: Để chọn một phần hình vẽ: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
Thời gian
3 phút
? BÀI TẬP
Hoạt động nhóm đôi
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
Quan sát và sắp xếp các ý sau thành các
bước sao chép hình
B2: Để chọn một phần hình vẽ: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
B3:
2. Sao chép hình
Chọn phần hình vẽ muốn sao chép.
Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.
Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
B1:
B3:
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
B1:
B3:
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
B2: Để chọn một phần hình vẽ: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
B3:
2. Sao chép hình
1. Chọn phần hình vẽ muốn sao chép.
2. Nhấn giữ phím Ctrl (cần trôn) và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.
3. Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết
Thúc.
LUYỆN TẬP
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
B1:
B3:
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
B2: Để chọn một phần hình vẽ: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
B3:
2. Sao chép hình
1. Chọn phần hình vẽ muốn sao
chép.
2. Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.
3. Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.
3. Sử dụng biểu tượng “trong suốt”
Nháy chuột chọn biểu tượng
“trong suốt” trước khi kéo thả
chuột để sao chép, những phần
có màu nền của phần hình được
chọn trở thành trong suốt và
không che lấp phần hình nằm
dưới.
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ
B1:
B2: Để chọn một phần hình vẽ: kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
B3:
2. Sao chép hình
1. Chọn phần hình vẽ muốn sao
chép.
2. Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.
3. Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.
3. Sử dụng biểu tượng “trong suốt”
1. Chọn phần hình vẽ muốn sao chép.
2. Nhấn giữ phím Ctrl (cần trôn) và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.
3. Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết
Thúc.
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012