dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thuc hanh tong hop_Logo mien phi,tai lieu Thuc hanh tong hop_Logo mien phi,bai giang Thuc hanh tong hop_Logo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2011 10:52:11 PM
Filesize: 0.92 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO SƠN
GV: Trần Hữu Tứ. Fone: 01667111128. Email: huutupcit248@Gmail.com
Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011
KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết lên màn hình Logo dòng chữ
Kính chào quý thầy cô giáo
Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Thực hành tổng hợp
Bài 6
T1:
Ý nghĩa câu lệnh
REPEAT 6[FD 30 RT 60]
=>Để vẽ một hình lục giác có cạnh là 30 bước.
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
=>Để vẽ 30 hình lục giác có cạnh là 30 bước, vẽ xong một hình quay phải 12 độ.
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL […]
END
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
THỰC HÀNH
T1:
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
REPEAT 4[FD 30 RT 90]
100 bước
FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90] BK 100 RT 45]
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
Lệnh vẽ hình lục giác?
REPEAT 6[FD 50 RT 60]
Gợi ý:
Có 6 hình lục giác=> lặp bao nhiêu lần?
- Sau khi vẽ xong một hình cần quay phải một góc bao nhiêu độ?
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
B2:
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
B2:
Thảo luận theo nhóm và làm theo hướng dẫn:
Thủ tục 1: Vẽ hình vuông.
Thủ tục hai: Vẽ tam giác.
Thủ tục 3: Vẽ ngôi nhà( dùng hai thủ tục 1 và hai trong thân thủ tục 3)
Thủ tục 4: Vẽ vành bánh xe( lặp 12 lần thủ tục 3)
30 độ
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
B2:
Thủ tục 1:
To hinhvuong
REPEAT 4[FD 50 RT 90]
End
Thủ tục 2:
To tamgiac
REPEAT 3[FD 50 RT 120]
End
Thủ tục 3:
To ngoinha
Hinhvuong FD 50 RT 30 Tamgiac
End
Thủ tục 4:
To Vanhxe
REPEAT 12 [Ngoinha]
End
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
B2:
PHẦN CHƠI
THỬ SỨC
Có 4 đội chơi và 6 hình vẽ, mỗi đội có thể chọn một trong sáu hình vẽ. Nếu đội được chọn viết được lệnh vẽ hình đó sẽ được 15 điểm, các đội còn lại nếu viết đúng lệnh vẽ hình đó sẽ được cộng 10 điểm. Mỗi đội có quyền chọn một hình. Thứ tự chọn là từ đội 1 cho đến đội 4.
Thực hành tổng hợp
Bài 6
THỰC HÀNH
TO Khantheu
CS SETPENCOLOR 4
REPEAT 30[REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 12]
PU BK 60 RT 90 BK 120
SETPENCOLOR 1
LABEL [Chúc mừng sinh nhật mẹ]
END
T1:
BÀI TẬP
B1:
Hình 1
REPEAT 8 [FD 100 REPEAT 4[FD 30 RT 90]
BK 100 RT 45]
Hình 2
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 60]
B2:

Hình 1: REPEAT 10[REPEAT 5[FD 50 RT 72] RT 36]


Hình 2: REPEAT 6[ REPEAT 4[ FD 100 RT 90] RT 60]

Hình 3: FD 100 REPEAT 5[REPEAT 3[FD 50 RT 120] RT 72]

Hình 4: REPEAT 6[ FD 100 REPEAT 3[FD 30 RT 120] BK 100 RT 60]


Hình 5: REPEAT 4 [REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 90]

Hình 6: REPEAT 3[ LABEL [chào buổi sáng ] RT 120]