dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ve hinh elip, hinh tron cuc hay mien phi,tai lieu ve hinh elip, hinh tron cuc hay mien phi,bai giang ve hinh elip, hinh tron cuc hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2012 11:20:37 AM
Filesize: 2.41 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 16 – Bài 4: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN
Hộp công cụ chọn kiểu vẽ
Tiết 16 – Bài 4: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN
Bước 2: Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình elíp ở phía dưới hộp công cụ (hỡnh 46 )

Bước 3: Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi
được hình em muốn thì thả nút chuột.
trong hộp công cụ.
Chỳ ý: Để vẽ hình tròn em giữ thêm phím SHIFT trong khi kộo th? chu?t ? bu?c 3.
Bước 1: Chọn công cụ
Các bước thực hiện:
1.
Hình 46
Tiết 16 – Bài 4: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN
Chỉ vẽ đường biên
Vẽ đường biên và tô màu bên trong
Ch? tô màu bên trong
Kết quả
HÌNH 48 ( sgk )
Kiểu
2.
Quỹ đạo
Hành tinh
B�i 1: Sử dụng công cụ elíp để vẽ hỡnh minh h?a Hệ Mặt Trời
Hướng dẫn
1. §Ó vÏ quü ®¹o em chän c«ng cô g×?

- Và em chọn kiểu vẽ thứ mấy?
1
2. Khi vẽ hành tinh em chọn kiểu vẽ thứ mấy?

- Và phải giữ thêm phím gì trong khi vẽ?
3
SHIFT
٭Các bước vẽ hình elip,hình tròn:
Bước 2: Nháy chuột để chọn ......................................ở phía dưới hộp công cụ (hỡnh 46 )

Bước 3: ...........................theo hướng chéo tới khi
được hình em muốn thì thả nút chuột (Nh?n gi? phớm ..............n?u em mu?n v? hỡnh trũn ).
trong hộp công cụ.
Bước 1: Chọn công cụ
Hình 46
Tiết 16 – Bài 4: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN
٭Các kiểu vẽ hình elip:
Kiểu chØ vÏ....................
Kiểu vÏ...................................................
Kiểu..................................
3 kiểu
Bài 2: Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ chấm cho thích hợp vào các câu sau:
một kiểu vẽ hình elíp
Kéo thả chuột
SHIFT
đường biên

đường biên và tô màu bên trong
ch? tô màu bên trong
Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà các em ôn lại bài( các bước vẽ hình elip, hình tròn. Các kiểu vẽ hình elip ).
- Tiết sau thực hành trên phòng máy.