dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Viet chu len hinh ve mien phi,tai lieu Viet chu len hinh ve mien phi,bai giang Viet chu len hinh ve mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2012 11:17:45 AM
Filesize: 2.08 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2010
Câu 2: Nhắc lại cách chọn màu vẽ, chọn màu nền?

Để chọn màu vẽ em nháy chuột trái lên một ô màu
trong hộp màu.

Để chọn màu nền em nháy chuột phải lên một ô màu
trong hộp màu.

Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết
chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
Paint
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Nối các ý của cột bên phải với các ý ở cột bên trái để được câu hoàn chỉnh.
HOẠT ĐỘNG NHÓM 4
a-4, b- 2, c- 3, d- 1
Thời gian: 5 phút
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
2.Chọn chữ viết
So sánh phông chữ và cở chữ
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
2.Chọn chữ viết
Chọn phông chữ
Chọn cỡ chữ
Paint
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
2.Chọn chữ viết
- Sau khi gõ chữ, nếu em nháy chuột bên ngoài khung chữ thì không thể sửa lại dòng chữ được nữa.
Sau khi gõ chữ, nếu em nháy chuột
bên ngoài khung chữ thì không thể sửa
lại dòng chữ được nữa.
Paint
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
2.Chọn chữ viết
Sau khi gõ chữ, nếu em nháy chuột
bên ngoài khung chữ thì không thể sửa
lại dòng chữ được nữa.
3. Hai kiểu viết
chữ lên tranh
Nếu chọn biểu tượng không trong suốt thì màu của khung chữ là màu nền.
Nếu chọn biểu tượng trong suốt thì khung chữ sẽ trở nên không màu và trong suốt.
Paint
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
Với màu vẽ và màu nền đã chọn như hình trên, khi viết chữ ta sẽ được:
A. Chữ màu vàng, nền khung chữ màu xanh.
C. Chữ màu xanh, nền khung chữ màu trắng.
B. Chữ màu xanh, nền khung chữ màu vàng.
D. Chữ màu vàng, nền khung chữ màu trắng.
Chọn phát biểu đúng:
A. Khi chọn biểu tượng trong suốt, nền khung chữ
sẽ có màu trắng.
B. Em vẫn có thể sửa lại dòng chữ khi đã nháy
chuột ở bên ngoài khung chữ.
D. Em có thể chọn cỡ chữ, phông chữ từ thanh
công cụ Fonts .
Làm quen với
công cụ viết chữ
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết
chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn
viết chữ, trên hình vẽ xuất hiện khung
chữ.
B4: Nháy chuột bên ngoài khung chữ để
kết thúc.
B3: Gõ chữ vào khung chữ.
Paint
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Tin học
2.Chọn chữ viết
Sau khi gõ chữ, nếu em nháy chuột
bên ngoài khung chữ thì không thể sửa
lại dòng chữ được nữa.
3. Hai kiểu viết
chữ lên tranh